Witaj w HypeTown!

Dołącz do naszego serwera Minecraft i baw się dobrze!

HypeTown Minecraft

mc.hypetown.pl

Regulamin - minecraftserwery.pl

§ 1 Postanowienia ogólne - minecraftserwery.pl


1.1 - Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w
        rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
        elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
1.2 - Kazdy uzytkownik jest zobowiazany zapoznac sie z regulaminem
1.3 - Nieznajomosc regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4 - Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu, oraz polityki cookies.
1.5 - Regulamin obowiazuje we wszystkich naszych uslugach.
1.6 - MinecraftSerwery.Pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, bez konieczności
        informowania użytkowników strony.
1.7 - Nieprzestrzeganie regulaminu bedzie karane blokada dostepu do naszych uslug.

§ 2 Użytkownik - minecraftserwery.pl


2.1 - Użytkownik jest to osoba korzystajacy z naszych uslug.
2.2 - Użytkownik jest zobowiazany znac i przestrzegac regulamin.
2.3 - Użytkownik nieprzestrzegajacy regulaminu zostanie zablokowany.
2.4 - Nick (Nazwa użytkownika) z wulgarnym slownictwem jest zakazane.
2.5 - Użytkownikom zabrania się publikacji treści o charakterze:
      - Rasistowskim
      - Pornograficznym
      - Wulgarnym
      - Obraźliwym
      - Zabronionych przez Polskie prawo
2.6 - Zabrania się reklamowania innych serwisów o podobnej tematyce.
2.7 - Zabrania się reklamowania stron fora nie związane z tematyką gry minecraft.
2.8 - Użytkownik nie może wykorzystywać błędów pozwalających na zwiększenie swojej
        pozycji w liście serwerów.
2.9 - Właściciel strony i sklepu oraz firma obsługująca płatności nie ponosi odpowiedzialności
        za błędy popełnione przez klienta w trakcie użytkowania sklepu.

§ 3 Reklamacje - minecraftserwery.pl


3.1 - Właściciel strony i sklepu lub firma obsługująca płatności może poprosić o udzielenie
        szczegółowych danych zawartych podczas transakcji w celu poprawnego rozpatrzenia problemu.
3.2 - Reklamacje można składać pod nasz e-mail.
3.3 - Czas rozpatrzenia reklamacji może trwać do 7 dni.

§ 4 Udostępnienie serwera na liście - minecraftserwery.pl


4.1 - Dodawanie serwera do minecraftserwery.pl jest darmowe.
4.2 - Serwer który został dodany na minecraftserwery.pl nie może zostać z niej usunięty przez
        innych użytkowników strony.
4.3 - Każdy serwer minecraft może zostać dodany na minecraftserwery.pl.

§ 5 Prawa minecraftserwery.pl


5.1 - MinecraftSerwery.Pl zastrzega sobie prawo do usunięcia serwera z listy, bez podania
        przyczyny

§ 6 Postanowienia końcowe - minecraftserwery.pl


6.1 - W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
        obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6.2 - Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest
        Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.